Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
29 maj 2020
Woda nieprzydatna do spożycia!!!


21 maj 2020
Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z informuje, iż na wniosek organizacji pozarządowych i grup nieformalnych przedłużamy konkurs grantowy w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE 2020 W ramach programu Działaj Lokalnie 2020 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej, a także przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii.


13 maj 2020
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, realizuje projekt pt: „MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia”. W chwili obecnej trwa rekrutacja. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które brały udział w projektach z zakresu włączenia społecznego, realizowane w ramach celu tematycznego 9 RPO o ile spełniają kryteria kwalifikowalności do projektu.


5 maj 2020
Ważny Komunikat Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki


22 kwiecień 2020
Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach


‹‹‹ 1 ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ... 114 ›››
Liczba odwiedzin: 905682
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij