Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Położenie i charakterystyka


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Gmina Kruklanki położona jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie giżyckim, we wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Prawdziwe bogactwo gminy stanowią lasy i jeziora – łącznie 60 % powierzchni. Krajobraz obszaru gminy Kruklanki ukształtowany został podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego.

Lodowiec, który kilkakrotnie nasuwał się i ustępował z tych terenów, pozostawił liczne ciekawe formy w postaci wyniesień morenowych i dolin erozyjnych. W kilkunastu takich obniżeniach znajdują się malowniczo położone jeziora z których największe to Gołdopiwo, Sołtmany i Żywe. Większość jezior i jeziorek połączonych jest ze sobą ciekami wodnymi. Na jeziorach w wielkiej obfitości występują różne gatunki kaczek, perkozy, łyski, łabędzie i wiele innych.

Atrakcyjność terenu gminy Kruklanki najlepiej można poznać poruszając się pieszo lub na rowerze. Ostatnimi czasy wytyczono trasę spacerowej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, na której możemy podziwiać i poznawać nie tylko przyrodnicze walory, ale także i historię gminy. Do dyspozycji turystów pozostają też oznakowane trasy rowerowe, które przecinają pola, lasy i łąki. Pagórkowaty teren, z długo zalegającą pokrywą śnieżną, sprzyja uprawianiu narciarstwa i organizowaniu kuligów.

Urozmaicona rzeźba terenu oraz podłoże glebowe stwarzają korzystne warunki dla rozwoju różnych form roślinności: leśnej, łąkowej, wodnej, szuwarowej i innej. Dodatkowo tradycyjne gospodarstwa chłopskie z oryginalną zabudową pruską nadają okolicy niepowtarzalny charakter, tym bardziej, że gospodarstwa prowadzą często ekstensywną produkcję nie oddziaływujący tym samym szkodliwie na środowisko. Prawdziwą ozdobą i atrakcją gminy jest Puszcza Borecka.

Na jej terenie istnieją 4 rezerwaty o łącznej powierzchni ponad 650 ha. Największym jest położony centralnie Rezerwat Borki, utworzony w 1958 r. o powierzchni 435,33 ha W urozmaiconym krajobrazowo terenie gminy spotykamy bardzo liczne pozostałości umocnień z okresu II wojny światowej. Wchodziły one w skład Giżyckiego Rejonu Umocnień. W okolicach Kruklanek istniało kilkadziesiąt schronów na 1-2 karabiny maszynowe, schronów piechoty, łączności i dowodzenia. Fortyfikacje te nie przeszły nigdy chrztu bojowego.

Większość tutejszych wsi powstała na bazie osadnictwa szesnastego wieku. Jedynym świadkiem tamtych wydarzeń jest kościół w Kruklankach, wybudowany w 1574 roku, który w stylu stanowi transpozycję baroku na kościelne tradycje gotyckie.

Na terenie gminy znajdują się również pozostałości jednego z największych żelbetowych mostów kolejowych na Mazurach. Most zbudowany został we wsi Grądy Kruklaneckie w 1908 roku ponad ciekiem wodnym łączącym jeziora Gołdopiwo i Kruklin. Był to most pięcioprzęsłowy wielkością dorównujący mostom w Stańczykach. Warto obejrzeć także zespół dworca kolejowego z 1905 roku, cmentarz ewangelicki, przykościelny, obecnie parafialny rzymskokatolicki z XV w., pozostałości cmentarza ewangelickiego rodzinnego na przesmyku pomiędzy jeziorami Gołdopiwo i Brożówka.

MAPA GMINY KRUKLANKILiczba odwiedzin: 11590
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij