Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Budowa sceny letniej i siłowni zewnętrznej w Gminie Kruklanki jako rozwój infrastruktury rekreacyjno- turystycznej

2 czerwiec 2020
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki zrealizowało przedsięwzięcie pn "Budowa sceny letniej i siłowni zewnętrznej w Gminie Kruklanki jako rozwój infrastruktury rekreacyjno- turystycznej" współfinansowane w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Powstała nowa scena letnia przy budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki. Powierzchnia zabudowy 139,71 m2, pow. użytkowa136,66 m2 , kubatura 837,55 m3. Koszt budowy 390 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały i posadowione na terenie bezpośrednio przyległym do sceny letniej 2 tablice informacyjne o tamatyce „Ichtiofauna jezior gminy Kruklanki”. Koszt 2000,00 zł.

Dodatkowo wybudowane zostały 2 siłownie zewnętrzne jako uzupełnienie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy Szlaku Rowerowym Mazurskich Legend , Mazurskim Trakcie Konnym oraz Rowerowym Szlaku Błękitna Wstęga Jezior – 1-sza w miejscowości Jeziorowskie , działka nr 6 , obręb ewidencyjny 0005 Jeziorowskie. 2-ga w miejscowości Jasieniec , działka nr 1/39 obręb ewidencyjny Jasieniec. Koszt 16 900,20 zł.

Realizacja zadania umożliwi organizację szeregu imprez turystyczno-rekreacyjnych i artystyczno-rozrywkowych związanych z prezentacją lokalnej kultury mazurskiej, promowaniem lokalnych wyrobów kulinarnych w tym związanych z pielęgnacją sektora rybackiego. Organizacja imprez skłoni lokalną społeczność do zaangażowania się w związane z tym działania, a tym samym wpłynie na integrację społeczną. Dach sceny zaprojektowano w charakterystycznym dla gminy Kruklanki kształcie grzbietu żubra (dach nawiązuje do logo i symbolu gminy Kruklanki – żubra).

Planowana inwestycja nie ma znaczącego wpływu na istniejący drzewostan , glebę i wodę. Przyjęte rozwiązania przestrzenne , funkcjonalne i techniczne skutecznie ograniczają wpływ obiektu na środowisko i zdrowie ludzi. W projekcie konstrukcji dachowej zastosowano nowatorską metodę budowy dźwigarów dachowych o dużej rozpiętości z drewna klejonego.

Na terenie obiektu nie będzie prowadzona działalność komercyjna, a wszystkie jego elementy będą dostępne bezpłatnie.

Nowoczesna i innowacyjna scena zintegrowany zostanie z pięknym i naturalny cennym przyrodniczo środowiskiem. Powstanie  nowa i ulepszona scena, poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych i unikalnych zasobów.

Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Koszt całkowity inwestycji: 408 900,20 zł
Dofinansowanie: 156 793,00 zł
Wkład Własny: 252 107,20 złLiczba odwiedzin: 1846287
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij