Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Gmina Kruklanki otrzymała dofinansowanie w ramach E-usług publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

15 listopad 2017
Dofinansowanie w konkursie RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Konkurs nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17


Tytuł projektu: "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruklanki"

Całkowity koszt projektu :  558 420,00 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania  : 468 444,01 zł


Projekt obejmuje:
Zakup licencji Centralnej Platformy E-Usług Mieszkańca
Wdrożenie Centralnej Platformy E-Usług Mieszkańca
Modernizacja systemu dziedzinowego
Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów
Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów
Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 5PD
Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD
Opracowanie dokumentacji SZBI
Wymiana sprzętu w Urzędzie Gminy (Serwer główny, Komputery PC, Urządzenia UTM, itp.)
Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 1846282
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij