Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Gmina Kruklanki podpisała umowę na dofinansowanie zadania "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji C.O. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej w Kruklankach"

10 październik 2017
Gmina Kruklanki podpisała umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Gmina Kruklanki podpisała umowę na dofinansowanie zadania "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji C.O. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej w Kruklankach" w ramach  poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
Do końca 2018 r. wykonana zostanie głęboka termomodernizacja budynków publicznych.
Wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych i stropu strychu budynku oraz wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania; wymiana kotła i automatyki oraz wymiana grzejników i rurociągów instalacji.
Wartość całej inwestycji wynosi 1 188 416,71 zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dzięki tej inwestycji ograniczona zostanie emisja gazów cieplarnianych (ochrona środowiska), poprawione zostaną warunki pracy oraz wizerunek budynków.Całkowita wartość projektu: 1 188 416,71 zł

Wartość dofinansowania: 1 008 199,20 zł


Wkład własny: 177 917,51 zł
Liczba odwiedzin: 1846291
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij