Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Marszałek województwa przekazuje pieniądze na lokalne drogi

26 sierpień 2016
Oznacza to blisko 300 km lepszych dróg w województwie, a także komfort i bezpieczeństwo komunikacji setek tysięcy mieszkańców Warmii i Mazur. W czwartek (25 sierpnia) umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisało kilkudziesięciu starostów, burmistrzów i wójtów z całego regionu.

Do podziału było łącznie 130 mln zł. Z tych funduszy będą remontowane drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne - tylko w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. W miarę postępu prac i po zsumowaniu oszczędności poprzetargowych zostanie ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków do konkursu.
                                                                         
Wsparcie inwestycji na drogach lokalnych to największe wyzwanie i priorytetowe zadanie dla samorządu województwa w roku 2016 mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. Na ten konkurs w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich czekało wiele samorządów lokalnych i ich mieszkańców. Ma on na celu poprawę mniejszych jezdni, nieobjętych Regionalnym Programem Operacyjnym, ale mających wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności, bo zapewniających dostęp do głównych szlaków i dużych ośrodków miejskich. Umożliwi to również mieszkańcom obszarów wiejskich podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.

O zainteresowaniu konkursem świadczy liczba wniosków o przyznanie pomocy, jakie wpłynęły  do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie  317, z czego 292 przeszły pozytywnie weryfikację. Pula środków umożliwiła zawarcie 182 umów o przyznaniu pomocy, w tym z 17 powiatami i 65 gminami. W województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie otrzymało 82 beneficjentów. W ramach 182 operacji zostanie wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 180 km dróg gminnych, 105 km dróg powiatowych oraz blisko 13 km dróg wewnętrznych, które po zakończeniu inwestycji otrzymają kategorię drogi gminnej publicznej.

 
Dzięki tym środkom zwiększy się rozwój infrastruktury technicznej €” mówi członek zarządu województwa Sylwia Jaskulska. Z pomocy skorzysta ponad połowa samorządów. Ulepszenie nawierzchni dróg lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz skrócenie dojazdu do różnorodnych obiektów użyteczności publicznej przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom obszarów wiejskich, ale także wielu inwestorom oraz licznie odwiedzającym nasz region turystom.     
         Wójt Gminy Kruklanki Bartłomiej Kłoczko i Skarbnik Gminy Kruklanki Arkadiusz Słowik podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości Kruklanki". Przebudowa drogi na odcinku 570 metrów w miejscowści Kruklanki przyczyni się do znacznego skrócenia czasu pokonania odcinka drogi komunikacji mieszkańców, zarówno miejscowości jak i całej gminy oraz turystów. Wykonanie inwestycji planowane jest w roku 2017.


Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości Kruklanki
Kwota inwestycji - 820 773,56 zł
Kwota dofinansowania - 522 258,00 zł

Liczba odwiedzin: 1846273
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij