Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

WODNA SIEĆ EKOLOGICZNA

14 marzec 2024
Gmina Kruklanki wspólnie z samorządem Trok na Litwie oraz Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich realizuje obecnie projekt LTPL00027 „WODNA SIEĆ EKOLOGICZNA - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior", akronim projektu: WODNA SIEĆ EKOLOGICZNA
 


 
Celem projektu jest wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczenie zanieczyszczeń na granicy Polski i Litwy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wdrożenie systemu monitoringu jezior z wykorzystaniem autonomicznych boi wodnych i dronów na wybranych zbiornikach wodnych gmin Giżycko, Kruklanki i Troki. 

Wstępem do działań projektowych będzie wspólne spotkanie partnerów dotyczące nawiązania sieci współpracy na rzecz czystego środowiska . Spotkanie to odbędzie się w ramach Pikniku Ekologicznego z okazji Dnia Ziemi w Giżycku dnia 21 kwietnia 2024r., na które serdecznie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby.

Jednym ze znaczących efektów realizacji polsko-litewskiego projektu będzie budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sołtmany, która pełnić będzie rolę Centrum Ekologicznego gminy Kruklanki. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych pozytywnie wpłynie na wzmocnienie ochrony i zachowanie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury w regionie. Dodatkowo dzięki zakupionemu wyposażeniu będzie tam można  prowadzić działalność edukacyjną z zakresu ochrony zbiorników wodnych.
Od czerwca do września br. przeprowadzone będą okresowe lokalne pomiary czystości wody lokalnych zbiorników wodnych z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, na które już teraz zapraszam wszystkich naszych mieszkańców. Dodatkowo w ramach realizacji projektu na terenie Gminy Kruklanki odbędzie się transgraniczny spływ kajakowy rzeką Sapina połączony ze sprzątaniem brzegów rzeki. Spływ zakończy się warsztatami kulinarnymi „Nie marnuj" w nowo wybudowanym budynku. 

Projekt „WODNA SIEĆ EKOLOGICZNA - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2021-2027. Całkowita wartość projektu wynosi: 743.073,74 EUR, dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach EFRR: 594.458,98 EUR. Wartość projektu dla Gminy Kruklanki  wynosi 289.225,12 EUR, w tym współfinansowanie unijne w ramach EFRR 231.380,09 EUR (80%). Okres realizacji projektu: 1 marca 2024 – 28 lutego 2026.  

Liczba odwiedzin: 1885765
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij