Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

4 październik 2023
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓWWAŻNE!!!
 
            W związku z aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków informujemy, że zgłoszeń/aktualizacji należy dokonać w Urzędzie Gminy w Kruklankach w terminie do 31.10.2023 r.
Przypominamy, że właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe oraz oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zawarcia umowy z podmiotem świadczącym usługę w tym zakresie oraz posiadającym stosowne zezwolenia. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania usługi wywozu nieczystości ciekłych z użytkowanych urządzeń poprzez okazanie umowy oraz dowodów opłat za powyższe usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.
W przypadku nie wywiązania się z wyżej wymienionych obowiązków na nieruchomościach zostaną przeprowadzone kontrole.
Formularz dostępny jest na stronie
www.kruklanki.pl lub w Urzędzie Gminy w Kruklankach. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej (dokument musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym) lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kruklanki w godzinach pracy Urzędu, tj. 700 do 1500.Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 1846339
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij