Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Rusza największa inwestycja ekologiczna w regionie

2 sierpień 2010
W piątek 30 lipca w Urzędzie Miejskim w Giżycku uroczyście podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie pod Giżyckiem.
Ze strony europejskiego funduszu umowę podpisali członkowie zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: prezes - mgr inż. Adam Krzyśków i zastępca prezesa - mgr Maria Sokoll.

Ze strony beneficjenta podpis na dokumencie złożył przewodniczący zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku oraz prezes spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Spytkowo" - mgr inż. Paweł Lachowicz. W uroczystościwziął udział marszałek województwa warmińsko-mazurskiego - Jacek Protas oraz przedstawiciele samorządów zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym - Gospodarka Odpadami.

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka jest najważniejszym elementem projektu "Regionalny system gospodarski odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez tworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami", realizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku.

W ramach procesu inwestycyjnego zarejestrowana została spółka komunalna Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Spytkowo", która będzie realizowała całość przedsięwzięcia, oraz uzyskana została podstawowa decyzja inwestycyjna - pozwolenie na budowę.

Radni gminy miejskiej Giżycko zdecydowali o sprzedaży gruntów pod budowę zakładu, zaś przedstawiciele gmin-członków MZM-GO na Walnym Zgromadzeniu podjęli decyzję o wspólnym finansowaniu inwestycji. Budowa ZUOK w Spytkowie pochłonie ok. 56 mln zł z czego połowa będzie pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

O znaczeniu tej inwestycji nie tylko dla regionu Wielkich Jezior Mazurskich, ale również całego makroregionu, świadczy fakt wpisania budowy spytkowskiego zakładu do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007 - 2010 oraz ujęcia jej jako zadania priorytetowego w ogólnej strategii rozwoju województwa.

Zakład będzie zlokalizowany na gruntach sołectwa Spytkowo, około 4 km na północny wschód od Giżycka. Obejmował będzie obszar 6,26 ha, z czego ok. 3,5 ha zajmie kwatera składowiskowa o pojemności ok. 350 tys. m3, gdzie złożone zostaną zutylizowane odpady, których nie będzie można zagospodarować w żaden inny sposób.

Resztę powierzchni zajmą zakładowe budynki i urządzenia, obejmujące m.in.: budynek administracyjny i socjalny, wagę, przejazdowa myjnię kół, boksy oraz pomieszczenia warsztatowo-garażowe, place odkładcze i drogi wewnętrzne.

ZUOK w Spytkowie będzie obsługiwał ponad 100 tys. mieszkańców gmin wiejskich i miejskich: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo i Wydminy, przyjmując dziennie ok. 105 ton odpadów. Zatrudnionych tu będzie ok. 50 osób.

Liczba odwiedzin: 1294833
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij