Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

RAPORT O STANIE GMINY KRUKLANKI ZA ROK 2023

3 czerwiec 2024
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.

RAPORT O STANIE GMINY KRUKLANKI ZA ROK 2023
 
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy. 
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem odbędzie się:
w dniu 20 czerwca 2024 r (czwartek) o godz. 10.00
podczas III sesji Rady Gminy Kruklanki, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kruklankach.

            W debacie nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Kruklanki, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Kruklanki pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (tj. do dnia 19 czerwca 2024r. - środa). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 1885714
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij