Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

3 październik 2023
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gminy Kruklanki w 2024r.


WÓJT GMINY KRUKLANKI
 Z A P R A S Z A
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu:
Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami
, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Gminy Kruklanki w 2024r.
Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 2 października 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kruklanki
oraz
Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy są umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Kruklankach:
https://bipkruklanki.warmia.mazury.pl/  zakładka: organizacje pozarządowe → Aktualności
 
Projekt uchwały jest również wyłożony w sekretariacie Urzędu Gminy w Kruklankach, pokój nr 8 (I piętro), w godzinach urzędowania.    
 
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 3 do 17 października 2023r. do:

  • Urzędu Gminy w Kruklankach, adres: ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki, pok. nr 8  (I piętro)
  • na adres e-mail: kruklanki2@wp.pl/
O terminie decyduje data wpływu opinii do urzędu. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Sekretarz Gminy Kruklanki. Wójt Gminy Kruklanki
/-/ Bartłomiej Kłoczko 

Liczba odwiedzin: 1905323
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij