Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

INFORMACJA Wójta Gminy Kruklanki z dnia 19.03.2024 r.

19 marzec 2024
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571) Wójt Gminy Kruklanki ogłasza wynik konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji ogłoszonego dnia 02 lutego 2024 r. a zamkniętego 29 lutego 2024 r.
I.
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu :
Wpłynęła 1 oferta, która została złożona w dniu 29 lutego 2024 r. przez Uczniowski Klub Sportowy „START” w Kruklankach Komisja Konkursowa dokonała oceny oferty w dniu 19 marca 2024 r. Członkowie Komisji proponują zlecenie realizacji wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 40.000 zł. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” w Kruklankach.
II.
Wybór operatora konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2024 r.
Wpłynęła 1 oferta, które została złożona w dniu 29 lutego 2024 r. przez
Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny Komisja Konkursowa dokonała ocen oferty w dniu 19 marca 2024 r. Członkowie Komisji proponują zlecenie realizacji wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 3.000 zł dla Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny. 
WÓJT
/-/ Bartłomiej Kłoczko 


 

Liczba odwiedzin: 1821030
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij