Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Informacja o wdrażaniu wspólnego projektu realizowanego przez Straż Pożarną Rejonu Łoździeje i Vareny we współpracy z Gminą Sejny i Gminą Kruklanki - Interreg V-A Lietuva – Polska

17 marzec 2017
Projekt „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” realizowany jest w ramach „Interreg V-A Lietuva – Polska” współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Informacja o wdrażaniu wspólnego projektu realizowanego przez Straż Pożarną Rejonu Łoździeje i Vareny we współpracy z Gminą Sejny i Gminą Kruklanki

Straż Pożarna Rejony Łoździeje wraz partnerem Straży Pożarnej Rejonu Vareny oraz Gminą Sejny i Gminą Kruklanki, w miesiącu lutym, rozpoczęła wdrażanie projektu „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”.

Kierownik projektu Marius Varnelis twierdzi, że w najbliższej przyszłości warunki pracy wszystkich partnerów projektu ulegną poprawie. M. Varnelis powiedział, że „W ramach projektu zostaną zakupione 3 samochody gaśnicze wraz ze sprzętem do ratownictwa, zostaną wybudowane dwie nowe strażnice, w Rejonie Łoździeje dla zespołu w Aštriosios Kirsnos i w Rejonie Varena dla zespołu w Marcinkoniai”, będą organizowane wspólne szkolenia pt/ „ Wymina najlepszych praktyk w dziedzinie Ochotniczych Straży Pożarnych (wolontariat)”, „Wspólne reagowanie na sytuacje kryzysowe w strefie przygranicznej”, „Wykorzystywanie sprzętu przeciwpożarowego oraz umiejętność jazdy w trudnych warunkach pogodowych”, „Wspólne reagowanie w ratowaniu wartości kulturowych i własności”, oraz Letni młodzieżowy obóz Ochotniczych Straży Pożarnych (wolontariatu) z udziałem ok 300 osób z Litwy i Polski””.
Realizacja projektu nabiera tempa. Partnerzy organizują spotkania, tworzone są zespoły oraz podział zadań. M. Varnelis powiedział: „Tylko odpowiedzialność i ścisła współpraca oraz praca zespołowa przyczyni się do wdrożenia projektu i osiągnięcia założonych celów”.
Projekt „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” realizowany jest w ramach „Interreg V-A Lietuva – Polska” współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji projektu 21 miesięcy, budżet – 999 442,16 EUR, przy wsparciu z UE 85proc. (849525,81 EUR).

Lazdijų r. sav. Ir SPT infoLiczba odwiedzin: 983521
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij