Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

6 październik 2021
Możliwość pozyskania sprzętu komputerowego dla dzieci i uczniów z rodzin popegeerowskich.

Centrum Projektów Cyfrowa Polska oferuje granty, których celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny, tablet, laptop i dostęp do internetu) zostanie zakupiony przez gminę Kruklanki w zależności od liczby beneficjentów, którzy złożą wnioski w Urzędzie Gminy w Kruklankach i otrzymanego dofinansowania.
W zakres dofinansowania wchodzi: komputer stacjonarny, tablet, laptop i dostęp do internetu.
 
Dokumenty (wniosek i oświadczenie wg załączonego poniżej wzoru) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kruklankach w terminie od 6 do 25 października
2021 r.

Zakupiony sprzęt komputerowy pozostanie własnością gminy Kruklanki i będzie wydawany na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:
- komputer zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole,
- wnioskodawca wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę sprzętu bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
- wnioskodawca zobowiąże się do corocznego okazania sprzętu do oględzin stanu technicznego pracownikowi gminy w terminie wskazanym przez gminę Kruklanki.
 
Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
 
 
Rodzic/opiekun prawny wypełnia dokumenty pn. wniosek rodzica i oświadczenie rodzica.
Uczeń pełnoletni wypełnia dokumenty pn. wniosek ucznia i oświadczenie ucznia.


Więcej informacji na temat Grantów PPGR 


 
Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 1181058
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij