Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

INFORMACJA

10 wrzesień 2021
Dotycząca przebudowy, modernizacji i remontów dróg gminnych
INFORMACJA
dotycząca przebudowy, modernizacji i remontów dróg gminnych
W dniu 9 września 2021r. podczas posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kruklanki, przeprowadzono dyskusję na temat przebudowy, modernizacji i remontów dróg gminnych.
W związku z zapytaniami Radnych informuję, że Gmina nieustannie dąży do poprawy jakości swoich dróg, poprzez bieżące utrzymanie, polegające na równaniu, żwirowaniu, konserwowaniu rowów, wycinki krzaków, itp. Pozyskując środki zewnętrzne, staramy się gruntownie modernizować i remontować drogi gminne. Dzięki dofinansowaniu w latach 2016 – 2021 wykonano:
  • ulice Lipową i Wodną w Kruklankach,
  • drogi w sołectwach Brożówka, Jasieniec, Jeziorowskie, Lipowo, Żywy.
Utrzymanie dróg wymaga ogromnych nakładów finansowych, idących w setki tysięcy złotych, za niewielkie odcinki drogi. Gmina samodzielnie, bez wsparcia finansowego z zewnątrz, nie jest w stanie udźwignąć takich wydatków.
Należy podkreślić, że nie na wszystkie drogi można otrzymać dofinansowanie. Złożone wnioski są oceniane zgodnie ze ściśle przyjętymi kryteriami oceny, za które przyznawane są punkty. Ilość przyznanych punktów decyduje o przyznaniu lub nie, środków finansowych.
Infrastruktura drogowa to nie tylko nawierzchnia samej drogi, to również oświetlenie uliczne, które przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo użytkowników dróg.
Na posiedzeniu komisji Radni pytali o sytuację drogową na Osiedlu Słonecznym. Na ten temat było już wiele dyskusji i wyjaśnień. Przypomnę, że sieć dróg na Osiedlu Słonecznym pomimo przekazania ich gminie, ma charakter dróg osiedlowych, przez co trudniej jest pozyskać dofinansowanie na ich remont. Jednakże gmina nie pozostaje w tym temacie bezczynna. Przypomnę, że:
  • w 2018r. zostało wykonane od podstaw oświetlenie za ponad 95 000 zł (z projektem).
  • w 2020 r. został wykonany projekt techniczny na przebudowę głównych dróg na osiedlu. Wartość kosztorysowa inwestycji przekracza 2 mln zł.
Na wyżej wymienioną inwestycję Gmina Kruklanki dwukrotnie złożyła wnioski o jej dofinansowanie. W pierwszym przypadku - wniosek znalazł się na liście rezerwowej, w drugim - jest obecnie rozpatrywany. Zatem, nie ma bezczynności w tej sprawie ze strony gminy.
Dodać należy, że Urząd Gminy w Kruklankach administruje ponad 100 km dróg, w 12 sołectwach, w 23 miejscowościach. W przeważającej większości są to drogi szutrowe. Zadaniem Gminy jest dostarczanie społeczności lokalnej określonego rodzaju usług, w miarę posiadanych zasobów (środków) zapisanych w budżecie. 

Liczba odwiedzin: 1181059
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij