Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Atrakcje turystyczne

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Puszcza Borecka

Kategoria: Atrakcje

Puszcza ta stanowi pozostałość rozległej Puszczy Galindzkiej, która w minionych wiekach pokrywała południowo-wschodnie obszary Pojezierza Mazurskiego aż po ziemie Jaćwingów na wschodzie.

Za czasów krzyżackich ziemie te stanowiły obszary kresowe o ważnej roli strategicznej. Krzyżacy już w XIV wieku założyli szereg zamków obronnych, pod osłoną których powstawać zaczęły większe osady ludzkie. Od XVI wieku datuje się intensywna kolonizacja Mazur Garbatych, w tym również obszarów przyległych do dzisiejszej Puszczy Boreckiej.

Wokół Puszczy powstały wówczas liczne wsie:
 • Banie Mazurskie - 1566 r.,
 • Grabowo - 1515 r.,
 • Mazury - 1566 r.,
 • Rogonie - 1569 r.,
 • Kruklanki - 1535 r.
i wiele innych.

Już na początku XVII wieku istniały wyraźnie zaznaczone zarysy obecnej Puszczy Boreckiej. Przetrwały one w mało zmienionej postaci, aż po czasy dzisiejsze.

W kolonizacji terenów przyległych do puszczy decydującą rolę odegrali osadnicy z Polski. Przypuszcza się, że nazwa Puszcza Borecka wywodzi się od nazwiska braci Borkowskich, kolonistów z Mazowsza, założycieli pobliskiej wsi Borki.

Teren Puszczy Boreckiej charakteryzuje się tym iż jest wybitnie pagórkowaty, pełen bezodpływowych, silnie zabagnionych obniżeń, dolin i rynien polodowcowych. Ten obraz uzupełniają liczne strumyki i niewielkie jeziora. Charakter sieci wodnej jest uwarunkowany przede wszystkim konfiguracją terenu i materiałem geologicznym podłoża. Wody opadowe spływające po pochyłościach zbierają się w obniżeniach terenowych, tworząc zalane doliny, zajęte przez olsy i bory torfowe.

Urozmaicona rzeźba terenu, różnorodność i wysoki stopień naturalności drzewostanów i siedlisk powodują, że zarówno Puszcza Borecka jak i rezerwat Borki jest siedliskiem wielu gatunków zwierząt.

Występują tu liczne gatunki, takie jak:
 • żubr - osiedlony w Puszczy Boreckiej w 1956 r., początkowo był hodowany w ośrodku zamkniętym, od 1962 roku wypuszczony został na wolność. Dziś penetruje cały obszar Puszczy Boreckiej, często jest też widywany w rezerwacie Borki. Puszcza Borecka jest drugim po Puszczy Białowieskiej miejscem w Polsce, gdzie żubr występuje na wolności.
 • jeleń - to łowny gatunek, występuje pospolicie na terenie Puszczy i rezerwatu,
 • łoś - jest łownym gatunkiem, zasiedlił te tereny w sposób naturalny w wyniku migracji z terenów dawnej Rosji, sarna, dzik, zając, piżmak,
 • ryś - jest objęty gatunkową ochroną, spotykany sporadycznie
 • wilk - objęty ochroną gatunkową,
 • lis, jenot, borsuk, kuna leśna, tchórz.Liczba odwiedzin: 204785
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij