Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Nabór na stanowisko – operator maszyn / pracownik PSZOK

16 listopad 2022
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. poszukuje do zespołu osoby na stanowisko: Operator maszyn / pracownik PSZOK

 Zakres zadań:

 • podstawianie, rozładunek, przewóz kontenerów
 • załadunek i rozładunek odpadów
 • obsługa klientów w punktach PSZOK
 • praca na terenie ZUOK i w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 Mile widziane:

 • uprawnienia na obsługę HDS

Oferujemy:

 • Stabilna pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Atrakcyjne świadczenia socjalne
 • Możliwość dodatkowych szkoleń

CV wraz z podaniem o pracę prosimy dostarczyć osobiście na adres:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69,
11-500 Giżycko, tel. 660 470 540 lub mailowo na adres:
pszok@zuokspytkowo.pl do dnia 30.11.2022r.

Klauzula informacyjna:

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, REGON 280470190, NIP 8451958301, KRS 0000346147, BDO 000012919  tel. +48 87 555 54 10,
  email:
  biuro@zuokspytkowo.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane m.in.:
  a) budowania pozytywnego wizerunku administratora, prowadzenia strony internetowej i kont w mediach społecznościowych;
  b) zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej administratora oraz świadczenia usług publicznych w dziedzinie gospodarki odpadami w ramach zadań własnych gmin;
  c) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na polecenie i w imieniu administratora danych, świadczące usługi doradztwa prawnego, wsparcia systemów informatycznych.
 4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie administratora oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa. Dobrowolna zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
  a) do czasu odwołania zgody, w tym zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku;
  b) zgodnie z obowiązującymi administratora przepisami archiwalnymi;
  c) do 3 miesięcy, w przypadku dotyczącym wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego.
 8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje Tomasz Trzciałkowski - inspektor ochrony danych, punkt kontaktowy - email: kontakt@idpo.pl, telefon +48511793443.
 9. Administrator danych dokonuje profilowania danych osobowych uzyskanych w związku z nawiązaniem z nim kontaktu, zawarciem umowy jej wykonaniem lub przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w punkcie 2. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

https://www.zuokspytkowo.pl/index.php/wiadomosci/item/882-nabor-na-stanowisko-operator-maszyn-pracownik-pszok


Liczba odwiedzin: 1467675
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij