Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
13 maj 2020
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, realizuje projekt pt: „MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia”. W chwili obecnej trwa rekrutacja. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które brały udział w projektach z zakresu włączenia społecznego, realizowane w ramach celu tematycznego 9 RPO o ile spełniają kryteria kwalifikowalności do projektu.


5 maj 2020
Ważny Komunikat Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki


22 kwiecień 2020
Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach


20 kwiecień 2020
Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z informuje, iż rozpoczął się nabór do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE 2020


17 kwiecień 2020
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


‹‹‹ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ... 106 ›››
Liczba odwiedzin: 766074
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij