Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Zaproszenie na XI Jesienny Rajd Rowerowy „Szlakiem Mazurskich Legend”

20 wrzesień 2017
22-24 września 2017 roku w Kruklankach

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki  zaprasza na  XI -Jesienny Rajd Rowerowy "Szlakiem Mazurskich Legend", który odbędzie się w dniach 22-24 września 2017 roku w Kruklankach.
Rajd przebiegać będzie po pięknych terenach gmin:  Kruklanki , Banie Mazurskie, Kowale Oleckie ,Wydminy, Giżycko, Węgorzewo.

 Bezpośrednią inspiracją do organizacji rajdu były legendy spisane w książce „Mazurskie opowieści”  przez nieżyjącą już Jadwigę Tressenberg oraz wytyczenie na podstawie tej książki rowerowego „Szlaku mazurskich legend”.

Rajd ma na celu popularyzację tego interesującego szlaku wraz z całym bogactwem przyrody tych terenów, poznanie mazurskich legend, propagowanie aktywnego wypoczynku, nawiązanie nowych znajomości.
Serdecznie zapraszamy
.
REGULAMIN RAJDU

ORGANIZATOR
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki , ul. 22 Lipca 19 , 11-612 Kruklanki
tel./fax. +48 87 4217 301,  kom.+ 48  508 168 322, gok@kruklanki.pl
Komandor rajdu: Witosław Wyrobek

CEL IMPREZY:
1. Poznawanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych oraz historii gminy  Kruklanki i okolicznych gmin.
2. Popularyzacja trasy rowerowej "Szlakiem Mazurskich Legend".
3. Poznanie miejscowych legend na podstawie których powstała ta trasa.
4. Rozwijanie turystyki rowerowej.
5. Propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.
6. Integracja osób z różnych stron Polski i zagranicy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Chętni: grupy do 10 osób lub też pojedynczy rowerzyści zgłaszają swój udział u organizatora osobiście, listownie, mailowo lub  telefonicznie podając: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, pesel - w przypadku osób nieletnich niezbędna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (uczestnicy rajdu zgłaszając swój udział wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie swojego wizerunku fotograficznego tzn. zgadzają się na  umieszczanie w internecie i innych mediach zdjęć z rajdu).
2. Wszelkie koszty ubezpieczenia, dojazdów ,  noclegów(nocleg  w pokojach z łazienkami - agroturystyka , ośrodek wypoczynkowy  odpłatnie - 30 zł/osoba/doba)    i wyżywienia (za wyjątkiem poczęstunków na trasie  i podczas balu rowerzysty ) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
3. Wniesienie wpisowego w wysokości 30,00 zł/osoba na konto B i OK GK 63 9348 0000 0399 1330 2000 0010 lub osobiście na miejscu przed rozpoczęciem rajdu.
4. Uczestnicy powinni posiadać sprawny technicznie rower oraz niezbędne akcesoria (pompki, klucze, zestawy naprawcze).
5. Grupą nieletnich opiekuje się osoba dorosła 1 na max. 10 nieletnich uczestników.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność prawnych opiekunów).
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe podczas rajdu.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Przestrzeganie regulaminu rajdu oraz obowiązkowe podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
2. Poszanowanie mienia organizatorów i współuczestników rajdu.
3. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości, karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
4. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody.
5. Posiadanie apteczki pierwszej pomocy przez każdą grupę.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Poruszamy się po prawej stronie jezdni, w odległości 30 - 50 cm od krawędzi drogi.
  2. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami od 3 - 5 m,
  a przy zjazdach od 15 - 30 m.
  3. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
  4. Należy jechać równo i spokojnie w szyku , niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
  5. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
  6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50 - 100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
  7. Na postoju nie wolno tarasować drogi.
  8. Należy startować na sprawnym technicznie rowerze (hamulec, dzwonek, komplet narzędzi, szkło odblaskowe z tyłu, inne elementy odblaskowe widoczne w ciemnościach).
  9. Opiekunowie powinni być zaopatrzeni w gwizdki i komórki do podawania sygnałów ostrzegawczych.
  10. Na całej trasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, będziemy przejeżdżać przez tereny leśne zostawmy więc las w stanie w jakim go zastaliśmy.
  11. W rajdzie obowiązuje bezwzględny zakaz udziału dla osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, a także zakaz spożywania ich na trasie.
  12. Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki przeciwdeszczowe lub peleryny i bidony z piciem.
  13. W przypadku zagubienia się prosimy dzwonić pod numer 87 4217 301 lub 508 168 322.

  TERMIN I MIEJSCE STARTU RAJDU

22-24.IX.2017 - Kruklanki / Biblioteka i  Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki.
Impreza odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę

ZGŁOSZENIA

 do 16.IX.2017  roku  -  listownie , faxem,  mailem.

Karta zgłoszenia – na końcu regulaminu.

LICZBA UCZESTNIKÓW

ograniczona ze względów organizacyjnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

ŚWIADCZENIA:

1. Pamiątkowy znaczek.
2. Opieka przewodnicka. 

3.Poczęstunki  -  na trasie i podczas balu rowerzysty.
4.Udział w balu rowerzysty.

5.Potwierdzenie punktów na KOT.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego ostateczna interpretacja leżą  w gestii organizatora

 

Ramowy program rajdu:

Piątek - 22.IX

godz.930- otwarcie rajdu – BiOK Gminy  Kruklanki 

godz.1000 - wyjazd na trasę -  Kruklanki – Pieczarki - Ogonki- Stręgielek - Gębałka - Kuty

Kruklanki – połączony ze zwiedzaniem ciekawych miejsc ( około 45 km, na trasie

posiłek regeneracyjny)

 godz. 1500 – powrót do Kruklanek – czas wolny ,

 godz. 19 00   - dla chętnych - etap nocny do miejsca związanego z legendą – ( 15 km)

Sobota 23.IX – godz. 900 -   wyjazd na trasę

 - I -dłuższa -Kruklanki – Czerwony Dwór – Boćwinka – Banie Mazurskie- Dąbrówka Polska –  Grodzisko - Jakunówko – Kruklanki-  (około 72 km, na trasie poczęstunek),

 - II- krótsza  (dla grzybiarzy) – Kruklanki – Wolisko -   Jeziorowskie  - Kruklanki – (około 30 km , na trasie posiłek regeneracyjny)

godz. 1600 – powrót do Kruklanek -  czas wolny ,

godz.1800„RGPK czyli Rowerowe Gawędy Piotra Kolendy”

godz. 2000 – bal rowerzystów + poczęstunek (  stroje balowe niemile widziane) ,                  .

Niedziela  24.IX

godz.1000 – wyjazd na trasę –Kruklanki  –  Boćwinka – Żywy – Sołtmany - Jez. Wydmińskie – Żywki – punkt widokowy przy j. Patelnia - Kruklanki ( około 27 km)

godz. 1400 – BiOK GK -wręczenie pamiątek, podziękowania,  zakończenie rajdu.gokkruklanki.pl
 


Liczba odwiedzin: 535948
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij