Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

10 luty 2017
Wójt Gminy Kruklanki ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji ogłoszonego dnia 16 stycznia 2017r. a zamkniętego 06 lutego 2017r.

 
Zgodnie z art. 15 ust. 2j Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)
Wójt Gminy Kruklanki
ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji ogłoszonego dnia 16 stycznia 2017r. a zamkniętego 06 lutego 2017r.
1. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu :
Wpłynęła 1 oferta, która została złożona w dniu 06 lutego 2017r. przez Uczniowski Klub  Sportowy „START” w Kruklankach.
Komisja Konkursowa dokonała oceny oferty w dniu 08 lutego 2017r. Członkowie Komisji proponują zlecenie realizacji wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji w wysokości  40.000 zł. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” w Kruklankach.
 


WÓJT
 /-/ Bartłomiej Kłoczko


 


Liczba odwiedzin: 495226
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij