Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Wójt Gminy Kruklanki zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

16 styczeń 2017
Wójt Gminy Kruklanki na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych
Zadania z zakresu:

  1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Część I zadania:
 – zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej i siatkowej
    w szczególności  dla dzieci i młodzieży:

  • zorganizowanie ciekawych zajęć dla mieszkańców gminy Kruklanki na terenie Gminy Kruklanki (dopuszcza się organizowanie zajęć w rozgrywkach - turniejach poza Gminą Kruklanki),
  • liczba adresatów zadania powinna obejmować – minimum 40 osób,
  • ilość przeprowadzonych zajęć sportowych – minimum 360 godzin,
  • wykonawca winien ubezpieczyć uczestników od NNW.
Okres realizacji zadania od dnia 1 marca 2017r. do dnia 25 grudnia 2017r. 
 
Część II zadania:
 – organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy:

  • zorganizowanie ciekawych zajęć dla mieszkańców gminy Kruklanki na terenie Gminy Kruklanki  (dopuszcza się organizowanie zajęć w rozgrywkach - turniejach poza Gminą Kruklanki),
  • liczba adresatów zadania powinna obejmować – minimum 50 osób,
  •  ilość zorganizowanych form aktywnego spędzania czasu (turnieje, imprezy sport., itp.) – minimum 2,
  • wykonawca winien ubezpieczyć uczestników od NNW.    
Okres realizacji całości zadania od dnia 1 kwietnia 2017r. do dnia 25 grudnia 2017r.
 
Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zadania (I i II części) w 2017 roku wynosi
40.000,00 zł.


Pliki do pobrania:
Liczba odwiedzin: 508711
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij