Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

„WSPÓLNE DZIAŁANIA SŁUŻB OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I RATOWNICTWA W CELU POPRAWY JAKOŚCI” Nr. LT-PL-1R-70

25 wrzesień 2017
18 – 22 września 2017r. Strażacy z Gminy Kruklanki na szkoleniu w Sejnach


Cel Projektu :  wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami władz lokalnych, w celu polepszenia jakości świadczonych publicznych usług przez lokalne instytucje władz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terytorium przygranicznym Republiki Litwy  i Rzeczypospolitej Polski. Cel Projektu będzie osiągnięty po wdrożeniu 5 pośrednich celów:

1.  Wzmocnić umiejętności zespołów ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa lokalnych władz wspólnie reagować na ekstremalne sytuacje, warunki atmosferyczne i nowe wyzwania;
2.  Zapewnić jednakowe standardy odpowiadające dostępności do sprzętu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na pograniczu LT-PL;
3.  Zapewnić odpowiednią liczbę ochotników, którzy pomagają przy świadczeniu usług ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
4.  Zwiększyć przepływ informacji pomiędzy zespołami ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa po obu stronach granicy;
5.  Zapewnić efektywnie użytkowania środków finansowych projektu.

Oczekiwane rezultaty Projektu:
Zakup 3 wozów pożarniczych z wyposażeniem służącym ratownictwu ( Straż Pożarna Lazdijų rajono, Gmina Sejny i Gmina Kruklanki);
Budowa dwóch nowych obiektów w rejonie Lazdijai  dla Straży Pożarnej Aštrosios Kirsnos i w rejonie Varena dla Straży Pożarnej Marcikoniai;
Wspólne szkolenia: „Wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie Ochotniczych Straży Pożarnych”, „Budowanie połączonego potencjału do wspólnego reagowania na sytuacje kryzysowe w strefie przygranicznej”, „Budowanie połączonego potencjału w używaniu zaawansowanych urządzeń przeciwpożarowych i umiejętności prowadzenia pojazdów w niesprzyjającym warunkach terenowych, „Budowanie potencjału wspólnego reagowania w działaniach ratowniczych dotyczących obiektów o wysokiej wartości kulturowej” oraz Wspólny letni młodzieżowy  obóz Ochotniczych Straży Pożarnych w których będą uczestniczyć będą strażacy obu stron.
 
Całkowita wartość projektu – 999 442,16 €.  Dofinansowane z UE -  849 525,81 €
 
Prowadzący projekt (Beneficjent wiodący) - Straż Pożarna samorządu rejonu Lazdijai
Partnerzy projektu  - Straż Pożarna samorządu rejonu Varėna, Gmina Sejny, Gmina Kruklanki
 
Realizacja projektu – 2017-02-01 – 2019-01-31


Liczba odwiedzin: 536270
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij