Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kruklanki

5 grudzień 2016
8 grudnia upłyną 2 lata od kiedy pełnię funkcję wójta Gminy Kruklanki. Z jednej strony jest to praca, która daje ogromną satysfakcję spowodowaną możliwością wpływania na naszą lokalną rzeczywistość, a z drugiej to ogromna odpowiedzialność i podejmowanie często trudnych decyzji.
Półmetek kadencji to również dobry czas na podsumowanie dotychczasowej pracy
i przedstawienie koncepcji na pozostałe 2 lata.
Mam świadomość, że podczas licznych spotkań z mieszkańcami w sołectwach i Urzędzie Gminy nie ze wszystkimi udało mi się porozmawiać i nie do wszystkich dotrzeć. W związku z tym, zdając sobie sprawę jak ważna jest dla Państwa informacja, o tym co się dzieje w naszej gminie, postanowiłem w kilku zdaniach przedstawić najważniejsze decyzje i działania z minionych dwóch lat.
Od pierwszych dni w urzędzie stanąłem przed trudnymi decyzjami, które często budziły wiele kontrowersji i emocji. Jednakże chcąc planować rozwój gminy musiałem te trudne decyzje podjąć.
Do najważniejszych posunięć mogę zaliczyć:

 1. Redukcję zatrudnienia w urzędzie gminy o 2,5 etatu (zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia).
 2. Połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Powstała jedna instytucja pod nazwą Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki (zamiast 2 dyrektorów został 1, co zaowocowało zmniejszeniem wydatków).
 3. Doprowadzenie do zmniejszenia zatrudnienia w Zespole Szkół w Kruklankach o 5 etatów pedagogicznych (znaczne zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia).
 4. Zmniejszenie liczby umorzeń podatków (od początku kadencji tylko 1 umorzenie spowodowane wystąpieniem siły wyższej- pożaru).
 5. Zwiększenie liczby podatników („nakłonienie” kilku podmiotów do płacenia należnego podatku).
 6. Sprzedaż mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom (nieruchomości generowały duże koszy utrzymania dla gminy).
 7. Sprzedaż budynku, w którym mieścił się ośrodek opieki zdrowotnej (z roku na rok nieruchomość traciła na wartości).
 8. Wypowiedzenie umowy najmu lokatorom, zajmującym lokal w Zespole Szkół w Kruklankach (odzyskanie lokalu).
 9. Wiele innych posunięć, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania naszej gminy oraz przyniosły oszczędności.
Poprzez realizację powyższych decyzji, działając wspólnie z Radnymi Gminy Kruklanki udało się:
 1. Przywrócić fundusz sołecki, przez co w sołectwach powstały place zabaw, siłownie zewnętrzne, wyremontowano i wyposażono świetlice, wykonano schody przy „Zwalonym moście” zorganizowano imprezy sołeckie itd.
 1. Pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i zakupić defibrylator i drobny sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
 2. Pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego i wyremontować drogę w Lipowie.
 3. Uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę ul. Lipowej w Kruklankach (wartość kosztorysowa inwestycji to ponad 800 tys. zł)- realizacja w 2017 r.
 4. Uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wozu bojowego dla OSP (wartość  inwestycji to ponad 800 tys. zł)- realizacja w 2017 r.
 5. Uzyskać dofinansowanie z Programu Polska- Litwa na wspólne działania przeciwpożarowe
  4 samorządów (wartość  inwestycji to ponad 1 mln zł)- realizacja w 2017-2018 r.).
 6. Podpisać umowę na wykonanie dokumentacji przyszkolnej sali gimnastycznej.
 7. Rozpocząć procedurę planistyczną dotyczącą zwiększenia obszaru cmentarza komunalnego.
 8. Rozpocząć budowę wodociągu, który ma zapewnić bezpieczeństwo w dostawie wody do znacznej części naszej gminy,
 9. Pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wykonać termoizolację remizy strażackiej w OSP Jeziorowskie.
 10. Zainstalować monitoring w centrum Kruklanek, co poprawiło bezpieczeństwo.
 11. Wspólne inwestycje z Powiatem Giżyckim i Nadleśnictwem Borki w zakresie infrastruktury drogowej (remont chodnika w Sołtmanach, budowa chodnika do budynku Nadleśnictwa, przebudowa drogi z Kruklanek w kierunku Jeziorowskich).
 12. Pozyskać środki z Ministerstwa Sportu na sprzęt sportowy i zajęcia dla dzieci i młodzieży UKS- u Kruklanki.
 13. Przeznaczać większe środki na bieżące utrzymanie dróg w naszej gminie.
 14. Zorganizować wycieczki dla uczniów za dobre wyniki w nauce.
 15. Oraz wiele innych mniejszych przedsięwzięć.
Wszystkie działania są możliwe dzięki dobrej współpracy z Radnymi Gminy Kruklanki oraz rzetelnej pracy pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki i Ośrodka Kultury.
Korzystając z okazji chciałbym Państwu życzyć, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Wszystkiego Najlepszego- spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.
 
                                                                                                                  
Z wyrazami szacunku
                                                                                                                   
Wójt Gminy Kruklanki - Bartłomiej Kłoczko


 
Pliki do pobrania:
Liczba odwiedzin: 527456
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij