Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

„Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów

11 lipiec 2017
Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z powiatu giżyckiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2017/2018 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych).
Aplikować o stypendium na I rok studiów może maturzysta 2017 z terenu pow. giżyckiego, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2017 i:
  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów – minimum 90, zgodnie z wymaganiami programu – na podstawie algorytmu, który  znajduje się poniżej);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.600 zł brutto, lub 1.800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • uzyska rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu, tj. Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”.
 
Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:
 

  • Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
  • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
  • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 
Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.
 
 
Wnioski należy składać do 31 lipca do godziny 15.00: osobiście/listownie w Urzędzie Gminy w Kruklankach
lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fundacja@projektarche.pl (liczy się data wpłynięcia wniosku).
 
Maturzyści, którzy uzyskają rekomendację jednego z w/w stowarzyszeń poproszeni zostaną do złożenia wniosku on-line za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.


Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 536244
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij