Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Kruklanki na lata 2014-2020”

5 marzec 2014
Gmina Kruklanki jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Kruklanki na lata 2014-2020”
Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.
 
W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 05.03.2014 r. do 18.03.2014 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Kruklanki mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Kruklanki. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.
 
Ankieta dostępna będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach ul. 22 Lipca 5,  w  pokoju  nr 1,2  oraz na oficjalnej  stronie  internetowej  Urzędu Gminy Kruklanki www.kruklanki.pl,a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.warmia.mazury.pl/kruklanki_gmina_wiejska 
                                                                                                                                                           
Wypełnioną ankietę można dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach, przesłać droga pocztową na adres GOPS wskazany wyżej lub przesłać drogą e-mailową na adres
gops@kruklanki.pl  do dnia 18 marca  2014r.
 
 
ANKIETA                                                                                                     

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach
                                                                                                                            tel./fax   87 4281829
                                                                                                                        
 
Liczba odwiedzin: 519491
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij