Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Strategia Rozwoju Gminy Kruklanki na lata 2015 – 2021

19 marzec 2015
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach w dniach od 19 marca do 10 kwietnia 2015r.

Szanowni Mieszkańcy,

Finalizujemy prace nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Gminy Kruklanki na lata 2015 – 2021”, czyli dokumentu określającego długookresowy plan działania, generalny kierunek rozwoju Gminy oraz cele, których realizacja będzie niezbędna dla poprawy jakości życia Mieszkańców. Nowa Strategia Rozwoju, jest również dokumentem koniecznym dla sprawnego wykorzystania środków unijnych w nowym okresie finansowania 2014-2020.

Zapisy Strategii powstały na podstawie badania ankietowego, w którym wzięli udział Mieszkańcy wszystkich sołectw Naszej Gminy a także otwartego spotkania z Mieszkańcami. Dzięki temu istniała realna szansa odzwierciedlenia w Strategii najważniejszych dla nas spraw i skupieniu się na najistotniejszych aspektach życia w Gminie. Podczas przygotowywania dokumentu priorytetem było pogodzenie możliwości finansowych i organizacyjnych Gminy z potrzebami mieszkańców.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach
w dniach od 19 marca do 10 kwietnia 2015r.

 


Z poważaniem:

Bartłomiej Kłoczko - Wójt Gminy Kruklanki

Zespół projektowy do opracowania i zarządzania wdrożeniem Strategii 

Liczba odwiedzin: 519487
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij