Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie

26 lipiec 2017
W ramach konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie, którego Gmina Kruklanki jest członkiem złożyliśmy następujące wnioski o dofinansowanie:

  • Budowa sceny letniej w centrum miejscowości Kruklanki. Wartość inwestycji ponad 240 000 zł, możliwość uzyskania dofinansowania 154 671 zł (63,63%). Wnioskodawcą jest Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki. Obszar- kultura, rekreacja, turystyka, promocja.
  • Promocja Gminy Kruklanki jako członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest nakręcenie filmu promocyjnego Gminy Kruklanki jako członka LGR, pokazującego walory turystyczne i gospodarcze naszego obszaru. Wartość ewentualnego dofinasowania wynosi 10 817,10 zł, co stanowi 63,63% wartości przedsięwzięcia. Wnioskodawcą jest Gmina Kruklanki. Obszar- turystyka, promocja.
  • Wykonanie informatora turystyczno- gospodarczego Gminy Kruklanki jako członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest wydanie publikacji, która w sposób kompleksowy będzie opisywała nasze walory turystyczne. Promowane będą podmioty współpracujące z gminą w zakresie promocji i turystyki (odprowadzające opłatę miejscową). Wartość ewentualnego dofinansowania wynosi 8 908,20 zł, co stanowi 63,63% wartości przedsięwzięcia. Wnioskodawcą jest Gmina Kruklanki. Obszar- turystyka, promocja.
  • Kultura i sport najlepszą promocją Gminy Kruklanki jako członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest zorganizowanie turnieju piłkarskiego (2 dniowego) dla drużyn samorządowych reprezentujących obszar Lokalnej Grupy Rybackiej oraz koncertu promującego LGR wraz z konkursami. Wartość ewentualnego dofinansowania wynosi 49 180,00 zł, co stanowi 100% wartości przedsięwzięcia. Wnioskodawcą jest UKS „STRAT” Kruklanki. Obszar- sport, kultura, promocja.
  • Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Kruklankach (ETAP II). Wartość ewentualnego dofinansowania 63 523 zł. Obszar- kultura, rekreacja, turystyka.

Liczba odwiedzin: 536307
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij