Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Przypominamy o obowiązku posiadania skrzynki pocztowej

9 wrzesień 2020
Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej wynika z art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1041). Zgodnie z jego treścią właściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny oraz właściciele odrębnych budynków mieszkalnych są obowiązani umieścić skrzynkę pocztową. Przepisy szczegółowo regulują, w jaki sposób montuje się skrzynkę. W budynkach jednorodzinnych powinna ona znajdować się przed drzwiami budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości.

Szczegółowe wymagania, jakimi powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich usytuowanie, jak również warunki dostępu dla operatorów pocztowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 506). Zgodnie z nim skrzynka musi być wykonana z odpowiedniego materiału oraz mieć określoną konstrukcję. Ma chronić umieszczone w niej przesyłki listowe przed kradzieżą, zapewniać poufność, zabezpieczać na wypadek pożarów, chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Jej krawędzie nie mogą być ostre, a wielkość powinna umożliwić umieszczenie w niej koperty o wymiarach 229mm x 324mm (C4).
Zgodnie z art. 127 ustawy Prawo pocztowe podmioty, które nie posiadają skrzynki pocztowej lub ich skrzynka nie spełnia wymagań, podlegają karze, która wynosi od 50 zł do 10 000 zł.
Skrzynka pocztowa to dziś standard, jak numer domu czy dzwonek do drzwi. Nie tylko ze względów uniknięcia ewentualnej kary, ale przede wszystkim praktycznych, estetycznych i bezpiecznych dla naszej korespondencji - warto ją mieć.
 


Liczba odwiedzin: 802704
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij