Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywy - Gmina Kruklanki

4 lipiec 2017
Gmina Kruklanki podpisała kolejna umowę na roboty budowlane.

Gmina Kruklanki podpisała umowę na inwestycję pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywy - Gmina Kruklanki".
Przebudowa drogi na długości 782,8 mb obejmuje w szczególności:

  • roboty pomiarowe i przygotowawcze
  • roboty ziemne
  • podbudowę
  • nawierzchnię
  • roboty wykończeniowe
Wykonanie przebudowy drogi na odcinku 782,8 mb o szerokości 4,2m i spadku daszkowym 2%. Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni jako podbudowa mieszanką mineralno – asfaltową. Wykonanie warstwy ścieralnej gr 5cm z mieszanki mineralno asfaltowej.
Wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni na odcinku o długości 82,8mb i szerokości 4,2m oraz usypanie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr 8cm. Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń w pasie drogowym (studnie, skrzynki wodociągowe, itp.) Powyższe roboty spowodują podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych.


Termin wykonania robót do 15 września 2017r.Liczba odwiedzin: 536259
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij