Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kruklanki

12 grudzień 2016
„Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kruklanki” - to nowy projekt, który Gmina Kruklanki będzie realizowała w Szkołach Podstawowych w Boćwince i Kruklankach, w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, jego całkowity koszt wynosi 457 888,00 zł.  Udział gminy stanowi tylko niefinansowy wkład, w formie wynajęcia sal lekcyjnych na kwotę 32 384,00 zł.
 
            Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia głównie w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych, fizyki i chemii,  poprzez:

 • Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 • Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych;
 • Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;
 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 • Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;
 • Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach.
 
W projekcie weźmie udział około 190 uczniów, 30 nauczycieli oraz grupa rodziców.
 
            Nieocenionym wsparciem będzie wyposażenie naszych szkół w wartościowy i wysoce edukacyjny sprzęt na kwotę ok. 70.000,00 zł. Przy jego umiejętnym wykorzystaniu będzie można zorganizować ciekawe lekcje oraz dodatkowe zajęcia, zapewniając atrakcyjny sposób na naukę, zabawę oraz rozwój uczniowskich talentów i pasji. 
 
Będzie to między innymi:
 
Doposażenie pracowni przyrodniczych i zakup sprzętu ICT, umożliwiającego rozwijanie umiejętności przez eksperyment i doświadczenie:

 • lornetka, teleskop, mikroskop i zestaw preparatów mikroskopowych, wagi, barometry zestaw akwarystyczny;
 • Model: szkielet człowieka z ruchomymi elementami,
 • Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka
 • Atlasy: ptaków, zwierząt, owadów, minerałów, grzybów, roślin, różnego rodzaju plansze i przewodniki
Sprzęt  do pracowni chemii:  
 • Pomoce dydaktyczne zużywalne na zajęcia eksperymentów: odczynniki, barwniki, itp.
 
Sprzęt do  pracowni  geografii:  globusy, atlasy , mapy. 
 
Sprzęt do zajęć z robotyki: zestawy klocków Lego 220 mindstorm (1 zestaw wartości 1.700,00 zł)
 
Inne:

 • komputery;
 • fantom – dziecięcy manekin ratowniczy;
 • aparaty,  rzutniki;
 • pomoce dydaktyczne do nauki angielskiego - gry, puzzle,słowniki, książki,nagrania itp.Liczba odwiedzin: 527416
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij