Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Kruklanki

26 maj 2017
Gmina Kruklanki wraz z partnerem projektu – Project hub sp. z o.o. realizuje projekt „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kruklanki”, którego celem jest poprawa efektywności kształcenia i warunków dydaktycznych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Kruklanki, to jest: w Szkole Podstawowej w Boćwince i Szkole Podstawowej w Kruklankach.

Projekt obejmuje działania zmierzające do wykształcenia u 189 uczniów, w tym 95 uczennic kompetencji kluczowych, doskonalenie kompetencji zawodowych 31 nauczycieli, w tym 20 nauczycielek, zwiększenie wiedzy 189 rodziców/opiekunów prawnych (156 kobiet) w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych dzieci, oraz doposażenie ww. szkół do 30.06.2018 r.
W ramach projektu realizowane będą zadania:
1. Doposażenie pracowni przyrodniczych i zakup sprzętu ICT dla szkół objętych projektem.
2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.
3. Zajęcia pozalekcyjne w formie kółek zainteresowań m. in. z robotyki, eksperymentów.
4. Projekty edukacyjne.
5. Wsparcie specjalistyczne w ramach indywidualizacji.
6. Wsparcie dla nauczycieli, m.in. szkolenia z wykorzystania TIK, metody eksperymentu, metod wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Okres realizacji projektu: od: 2017-01-01 do: 2018-06-30
Wartość Projektu - 457 888,00 zł
Wkład UE - 389 204,80 zł

Liczba odwiedzin: 535967
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij