Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Otwarcie nowej remizy strażackiej w Łoździejach na Litwie

12 luty 2018
„WSPÓLNE DZIAŁANIA SŁUŻB OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I RATOWNICTWA W CELU POPRAWY JAKOŚCI” Nr. LT-PL-1R-70

Straż Pożarna Aštrosios Kirsnos z rejonu Lazdijai na Litwie – otrzymała nowy budynek remizy dla straży pożarnej w ramach projektu „Wspólne działanie ochrony i ratownictwa straży pożarnej poprawy jakości” LT-PL-1R-070 w ramach Interreg V-A Litwa –Polska 2014 – 2020.
9 lutego 2018 r., odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku z udziałem partnerów litewskich z Łoździej i Vareny oraz partnerów po stronie polskiej z gminy Sejny i gminy Kruklanki.
  Cel Projektu -  wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami władz lokalnych, w celu polepszenia jakości świadczonych publicznych usług przez lokalne instytucje władz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terytorium przygranicznym Republiki Litwy  i Rzeczypospolitej Polski Cel Projektu będzie osiągnięty po wdrożeniu 5 pośrednich celów:

1.  Wzmocnić umiejętności zespołów ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa lokalnych władz wspólnie reagować na ekstremalne sytuacje, warunki atmosferyczne i nowe wyzwania;

2.  Zapewnić jednakowe standardy odpowiadające dostępności do sprzętu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na pograniczu LT-PL;

3.  Zapewnić odpowiednią liczbę ochotników, którzy pomagają przy świadczeniu usług ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

4.  Zwiększyć przepływ informacji pomiędzy zespołami ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa po obu stronach granicy;

5.  Zapewnić efektywnie użytkowania środków finansowych projektu.

 

Oczekiwane rezultaty Projektu

 

  1. Zakup 3 wozów pożarniczych z wyposażeniem służącym ratownictwu ( Straż Pożarna Lazdijų rajono, Gmina Sejny i Gmina Kruklanki);
  2. Budowa dwóch nowych obiektów w rejonie Lazdijai  dla Straży Pożarnej Aštrosios Kirsnos i w rejonie Varena dla Straży Pożarnej Marcikoniai; 
  3. Wspólne szkolenia: „Wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie Ochotniczych Straży Pożarnych”, „Budowanie połączonego potencjału do wspólnego reagowania na sytuacje kryzysowe w strefie przygranicznej”, „Budowanie połączonego potencjału w używaniu zaawansowanych urządzeń przeciwpożarowych i umiejętności prowadzenia pojazdów w niesprzyjającym warunkach terenowych, „Budowanie potencjału wspólnego reagowania w działaniach ratowniczych dotyczących obiektów o wysokiej wartości kulturowej” oraz Wspólny letni młodzieżowy  obóz Ochotniczych Straży Pożarnych w których będą uczestniczyć będą strażacy obu stron.

 

Całkowita wartość projektu – 999 442,16 Eur., 85 proc. (849525,81 Eur) wartości projektu – dofinansowane z UE.

 

Prowadzący projekt (Beneficjent wiodący) - Straż Pożarna samorządu rejonu Lazdijai

Partnerzy projektu  - Straż Pożarna samorządu rejonu Varėna, Gmina Sejny, Gmina Kruklanki

Rozpoczęcie realizacji projektu – 2017-02-01

Zakończenie realizacji projektu – 2019-01-31


Projekt  „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” realizowany jest w ramach „Interreg V-A Lietuva – Polska”  współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś 4. – „Wzmacnianie instytucjonalnej zdolności władz publicznych i zainteresowanych stron oraz skutecznej administracji publicznej”.Liczba odwiedzin: 536276
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij