Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Ogłoszenie o naborze wniosków

17 kwiecień 2020
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

1.     Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł.

2.     Pożyczka jest jednorazowa.

3.     Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.

4.     Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3 miesięcznym okresie karencji.

5.     Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu po spełnieniu określonych warunków.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 06.04.2020r.  do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na powyższą formę wsparcia.
 

Wniosek o udzielenie pożyczki oraz dodatkowe informacje przedstawione przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.gizycko.praca.gov.pl

Wypełniony wniosek można złożyć poprzez:

  • platformę praca.gov.pl  (wymagane będzie  podpisanie dokumentów podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym),
  • złożenie wersji papierowej w siedzibie urzędu ( ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko),
  • pocztę tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku, ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 874296450, 874296451.

 

Bardzo przepraszamy za utrudnienia i liczymy
na Państwa wyrozumiałość, gdyż wszystkie ograniczenia w osobistych kontaktach mają na celu Państwa i nasze bezpieczeństwo.
 

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku 


Liczba odwiedzin: 802656
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij