Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Obwieszczenia Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22.06.2020 r.

22 czerwiec 2020
1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22.06.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Obręb Sołtmany. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22.06.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej - obręb Kruklanki.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz. 65 z zm.) Wójt Gminy Kruklanki podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż w drodze przetargu:

Obręb Sołtmany

1.       Działka niezabudowana, oznaczona nr geod. 199/2 o pow. 0,1800ha, zapisana w KW OL1G/00023961/6  – cena wywoławcza sprzedaży wynosi brutto 15.000,00..

Działka nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego i gmina nie przystąpiła do jego opracowania. Na działce znajdują się ślady bo byłych budynkach.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 w/w ustawy upływa z dniem 04.08.2020 r.

Dodatkowych informacji o przedmiotowych działkach można uzyskać codziennie w Urzędzie Gminy w Kruklankach tel. (087) 4127002.
 

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz. 65 z zm.) Wójt Gminy Kruklanki podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej:

 

1.      Obręb Kruklanki

1) Działka niezabudowana, oznaczona nr geod. 212/3 o pow. 0,0143ha, zapisana w KW OL1G/00031053/7 – cena sprzedaży brutto wynosi  3.800,00zł.

2) Działka nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego i gmina nie przystąpiła do jego opracowania.

3)   Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 w/w ustawy upływa z dniem 04.08.2020 r.

Dodatkowych informacji o przedmiotowych działkach można uzyskać codziennie w Urzędzie Gminy w Kruklankach tel. (087) 4127002.


 

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 745328
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij