Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zadanie 1 - „Przebudowa drogi gminnej wraz z wymianą oświetlenia na lampy typu LED w miejscowości Brożówka – gmina Kruklanki” ; Zadanie 2 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brożówka na działkach nr 7, 38/8, 38/111

4 czerwiec 2019
Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (I etap).
Gmina Kruklanki ogłosiła przetarg na roboty budowlane. Przedmiotem zamówienia jest:
-  Zadanie 1 - „Przebudowa drogi gminnej wraz z wymianą oświetlenia na lampy typu LED w miejscowości Brożówka – gmina Kruklanki”
- Zadanie 2 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brożówka na działkach 7, 38/8, 38/111

Przebudowa drogi obejmuje w szczególności:

 1. „Przebudowa drogi gminnej wraz z wymianą oświetlenia na lampy typu LED w miejscowości Brożówka – gmina Kruklanki (Zadanie 1)”:
 • roboty ziemne,
 • podbudowy,
 • nawierzchnie, krawężniki, obrzeża.
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • roboty elektryczne
 • roboty kanalizacyjne  
 1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brożówka na działkach 7, 38/8, 38/111 (Zadanie 2)”:
 • roboty ziemne,
 • podbudowy,
 • nawierzchnie, krawężniki, obrzeża.

Biuletyn Informacji Publicznej
Liczba odwiedzin: 722988
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij