Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

List polecający dla Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o.

6 maj 2015
Szanowni Państwo

Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 z siedzibą w Węgorzewie przystąpił do opracowania dokumentu pn. „Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno – gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z zastosowaniem triangulacji źródeł i metod badawczych”.

Ww. diagnoza niezbędna jest do opracowania lokalnej strategii rozwoju na nową perspektywę finansową 2014-2020, w tym do określenia celów i kierunków rozwoju obszaru, na którym strategia będzie realizowana, przy maksymalnym zaangażowaniu społecznym (RLKS).

Celem diagnozy jest określenie zagadnień związanych z funkcjonowaniem formalnych organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, podmiotów gospodarczych i samorządów; określenie zagrożeń i szans rozwoju obszarów wiejskich – z wykorzystaniem zarówno wywiadów z liderami 3 sektorów życia społeczno-gospodarczego, badania zogniskowanego oraz analizy dostępnych raportów i literatury przedmiotu oraz opracowanie wskazówek dla kierunków współpracy organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i pozostałych partnerów.

Do przeprowadzenia diagnozy wyłoniona została firma: Instytut Badawczy IPC Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (REGON: 022048739, NIP: 8943043599).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do przedstawicieli sektora społecznego (organizacje pozarządowe), gospodarczego (lokalni przedsiębiorcy) oraz publicznego (samorządy lokalne) o udzielenie ww. firmie niezbędnych informacji związanych z funkcjonowaniem reprezentowanego podmiotu.

Z góry serdecznie dziękujemy!

Do pobrania -> list polecający
  

Liczba odwiedzin: 527399
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij