Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

1 luty 2018
Od 1 stycznia 2018r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT

Co to jest JPK_VAT

To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.

Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. JPK_VAT posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Kto składa JPK_VAT

Wszyscy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT już od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Ważne!

Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

JPK_VAT zawiera dane, które ewidencjonujesz  w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Kiedy NIE składasz JPK_VAT

Jeżeli korzystasz ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wskazanego w ustawie o VAT. Dotyczy to sytuacji, kiedy:

 • sprzedajesz wyłącznie towary i świadczysz usługi zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
 • sprzedajesz towary i świadczysz usługi, które są opodatkowane VAT, ale korzystasz ze zwolnienia podmiotowego (zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9), ponieważ twój obrót był mniejszy niż 200 tys. zł.

Pamiętaj: jeżeli twój obrót jest mniejszy niż 200 tys. zł, ale zrezygnowałeś ze zwolnienia podmiotowego lub nie masz prawa do wyboru tego zwolnienia (o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9) – masz obowiązek złożenia JPK_VAT.

Ze zwolnienia korzystają również organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

Kiedy złożyć JPK_VAT

Informacje o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT składasz bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego) . Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.

Przykładowo:

do 26 lutego wyślesz informację za styczeń (bo 25 lutego to niedziela)

do 26 marca wyślesz informację za luty (bo 25 marca to niedziela)

do 25 kwietnia wyślesz informację za marzec itd.

Możesz zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Wystąp z umotywowanym wnioskiem przed upływem terminu złożenia JPK_VAT do właściwego dla ciebie naczelnika urzędu skarbowego.

Jak złożyć JPK_VAT

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika (np. nazwa, NIP) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT. JPK_VAT wysyłamy wyłącznie drogą elektroniczną. Szczegóły dotyczące wypełnienia i wysyłania JPK_VAT są umieszczone w rozdziale „Wypełnij i wyślij JPK_VAT"

Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się motywy działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu

Ile wynosi grzywna

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. jest to:

 • od 210 zł do 4200 zł (kara nałożona mandatem),
 • od 210 zł do 21 000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
 • od 210 zł do 42 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

Wysokość grzywny ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

Karą za przestępstwo skarbowe jestgrzywna, która może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2018 r. wynosi od 70 zł do 28 000 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to:

 • od 700 do 5 600 000 zł (kara wymierzona nakazem sądu),
 • od 700 zł do 20 160 000 zł (kara wymierzona wyrokiem sądu).

Pozostałe obowiązki podatnika

Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekażą inne struktury JPK na żądanie organów podatkowychw trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

Tym samym mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa dołączą do dużych przedsiębiorstw, które mają ten obowiązek od 1 lipca 2016 r.

JPK na żądanie obejmują:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

W takiej sytuacji będziesz mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. Możesz je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.

Struktury JPK publikowane są na stronie BIP Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Podstawa prawna

 • Ustawaz dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.).


Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 527264
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij