Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Informacja dotycząca potwierdzania przez Wójta Gminy Kruklanki umów dzierżawy zawieranych przez rolników

9 wrzesień 2020
W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Działając na mocy art. 28 ust.4 pkt 1 tej ustawy, Wójt Gminy Kruklanki - właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów osobie nie będącej:
  1. małżonkiem emeryta lub rencisty,
  2. jego zstępnym lub pasierbem,
  3. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c,
W celu uzyskania potwierdzenia zawartej umowy, należy złożyć wniosek (w załączeniu) wraz z projektem umowy. Na załatwienie wniosku organ ma 7 dni.
Po wstępnej weryfikacji projektu umowy, zainteresowani zostaną wezwani do jej zawarcia przed Wójtem Gminy Kruklanki.
Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz.1546).
                                                                                                         

Wójt Gminy Kruklanki
/-/ Bartłomiej KłoczkoPliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 802680
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij