Urząd Gminy Kruklanki, 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 10, tel. +48 (87) 421 70 02
BIP English Wersja polska

Jesteś tutaj: Strona główna ›› Ochrona środowiska ›› Gospodarka odpadami
Dzisiaj jest: 24 marzec 2017   |   Imieniny: Marka, Gabriela

Gospodarka odpadami
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij


NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI 2013Spółdzielnia Produkcyjno - Handlowo - Usługowa "Agro-Mazury" Kruklanki. Firma odpowiedzialna jest za odbiór i wywóz nieczystości stałych na terenie gminy Kruklanki.

Urząd Gminy w Kruklankach informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać bezpłatnie Spółdzielni Produkcyjno – Handlowo – Usługowej "Agro Mazury" z siedzibą w Kruklankach ul. Wodna 9b.

Spółdzielnia Produkcyjno - Handlowa - Usługowo "Agro-Mazury"
tel./fax: 87 421 70 56
ul. Wodna 9b
11-612, Kruklanki,
email: agromazury@wp.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) każdy wytwórca odpadów (podmioty prywatne, jednostki administracyjne) mają obowiązek składać roczne Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, do Marszałka Województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (Art. 37, ust. 1 i 3).


Zgodnie z Art. 79c. Jeżeli posiadacz odpadów będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem
www.warmia.mazury.pl
zakładka: ochrona środowiska
kategoria: odpady/opakowania/azbest
tytuł: odpady

Piątek
biomet: niekorzystny
dzień: 9°C   |   noc: 4°C

Sobota
biomet: niekorzystny
dzień: 6°C   |   noc: 0°C

Niedziela
biomet: niekorzystny
dzień: 7°C   |   noc: 1°C


agroturystyka