Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Gmina Kruklanki podpisała kolejną umowę o przyznaniu pomocy na inwestycję pn.” Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Kruklankach (ETAP I)”

8 czerwiec 2017
6 czerwca 2017 roku w Olsztynie Gmina Kruklanki podpisała kolejną umowę o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 80 tys. zł na inwestycję pn.” Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Kruklankach (ETAP I)” w ramach, inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Planowana inwestycja przebudowy parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Kruklankach zlokalizowana jest na działce geodzyjnej nr 234/2, obręb Kruklanki. Łączna powierzchnia użytkowa i zabudowy 1378,94 m2. Przewiduje się remont parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Kruklankach. Projektowany obiekt wyłożony będzie kostką betonową grubości 8 cm. Wydzielone zostanie 49 miejsc parkingowych o wymiarach 2,3x5,0m; 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych 3,6x5,0m, dwa miejsca przeznaczone pod stanowiska sprzedaży 4,42x5,97m oraz dwa wjazdy z drogi publicznej na plac parkingowy. Przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko i nie podlega konieczności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na jego realizację. Planowana inwestycja nie ma znaczącego wpływu na istniejący drzewostan, glebę i wodę. Przyjęte rozwiązania przestrzenne , funkcjonalne i techniczne skutecznie ograniczają wpływ obiektu na środowisko i zdrowie ludzi.                                                                                                                                                                             
 DANE TECHNICZNE OBIEKTU :
- Łączna powierzchnia użytkowa 1378,94m2
- Łączna powierzchnia zabudowy 1378,94m2
- Powierzchnia zabudowy stanowisk handlowych 47,51m2
- Powierzchnia zabudowy zjazdu nr1 41,27m2
- Powierzchnia zabudowy zjazdu nr2 31,80m2
- Powierzchnia zabudowy miejsc parkingowych 563,5m2
- Pow. zabudowy miejsc dla osób niepełnosprawnych 18,00m2
- Powierzchnia przestrzeni manewrowej 735,63m2                                                                                                            
Przebudowa parkingu podzielona została na dwa etapy. Parking podzielony został na dwie części (etap I:  ½ parkingu) zostanie wykonana przy pomocy dofinansowania z ramach PROW 2014 – 2020, natomiast (etap II: ½ parkingu) zostanie wykonana ze środków własnych.                                      

 

autor zdjęć: Biuro Prasowe Marszałka Województwa


 

Liczba odwiedzin: 536287
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij