Urząd Gminy Kruklanki, 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 10, tel. +48 (87) 421 70 02
BIP English Wersja polska

Jesteś tutaj: Strona główna ›› Ochrona środowiska ›› Ekologiczne oczyszczalnie ścieków
Dzisiaj jest: 24 marzec 2017   |   Imieniny: Marka, Gabriela

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Gmina Kruklanki podpisała umowę z Instytutem Ekologii Stosowanej Maszewo na zakup dokumentacji technicznej „przydomowej roślinno – stawowej oczyszczalni ścieków – system polski”. Wraz z zakupieniem dokumentacji Gmina nabyła prawo do wieloletniego wykorzystywania w celu zgłoszenia budowlanego na terenie Gminy Kruklanki. Oczyszczalnie te znajdą zastosowanie w nieskanalizowanej części gminy Kruklanki. Oczyszczanie ścieków i ich zagospodarowanie jest zgodne z przyjętym obecnie w Polsce nowym prawem wodnym. Urząd Gminy wykonuje niezbędną dokumentacje techniczną dla osób, które wyrażą zainteresowanie wybudowaniem na własny koszt przydomowej oczyszczalni ścieków.Wszystkich chętnych i zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Gminy pokój nr. 12.

Informacje ogólne:
Budowa przydomowej roślinnej oczyszczalni ścieków pozwala na rozwiązanie problemu unieszkodliwiania ścieków w tani i prosty sposób oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty eksploatacyjne proponowanych oczyszczalni ścieków wiążą się tylko z kosztami energii elektrycznej na zasilenie pompy, co rocznie daje koszt rzędu kilku złotych. Ponadto do kosztów eksploatacyjnych należy doliczyć koszt wywozu osadów z osadnika wstępnego. Utrzymanie obiektu polega przede wszystkim na kontroli pracy pompy, koszeniu roślinności na filtrze oraz opróżnianiu osadnika z nagromadzonych tam osadów (średnio co 3 lata).

Ponadto oczyszczalnia podnosi znacząco walory estetyczne otoczenia, w którym się znajduje. Przeważnie inwestorzy na własne życzenie powiększają powierzchnię stawu, będącego miejscem odpoczynku, oprócz tego często zasiedlają staw rybami, żabami, a także obsadzają ozdobnymi roślinami wodnymi (np. liliami wodnymi). Na schemacie przedstawiono przykładowy schemat roślinnej oczyszczalni ścieków, która składa się z:
 • Osadnika gnilnego (tzw. szamba)
  Osadnik, pełni funkcję wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków. Funkcja ta polega na tym, że w osadniku następuje oddzielnie ze ścieków części stałych (opadających i pływających). Powstałe w ten sposób sklarowane ścieki są poddawane dalszemu oczyszczaniu w filtrze roślinnym i stawie. Natomiast oddzielone części stałe są w osadniku fermentowane w warunkach naturalnych, przez co zmniejsza się ich objętość.
 • Przepompowni
  Przepompownia, jest ona konieczna w sytuacji kiedy warunki terenowe nie pozwalają na grawitacyjny przepływ ścieków z osadnika do filtra roślinnego. Najczęściej jest ona wykonywana z kręgów betonowych i przykryta płytą żelbetonową z włazem żeliwnym. W przepompowni instalowana jest pompa jednofazowa z automatycznym pływakiem.
 • Filtra roślinnego
  Filtr roślinny to zasadniczy element oczyszczalni odizolowany od podłoża folią, w którym zachodzi główny proces oczyszczania. Wypełnienie filtra stanowi grunt wymieszany z odpowiednim materiałem organicznym. Powierzchnia filtra obsadzona jest specjalnie dobranymi gatunkami roślin wodno-bagiennych.
 • Stawu doczyszczającego
  Staw denitryfikacyjny, najczęściej w kształcie np. koła służy do dalszego doczyszczania ścieków oraz umożliwia ich odprowadzenie do gruntu. Staw jest również obsadzony wieloma gatunkami roślin makrofitowych. Podstawowa zasada oczyszczania w niniejszym systemie polega na wykorzystaniu ogromnej naturalnej siły tkwiącej w gruncie, zasiedlonym przez liczne organizmy glebowe, przystosowane do rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Dlatego też zasadniczy proces oczyszczania odbywa się w filtrze roślinnym oraz w gruntowej warstwie filtracyjnej stawu denitryfikacyjnego. Zaś sam proces oczyszczania ścieków odpowiedzialne są przede wszystkim bakterie, które rozwijają się w gruncie, jednak w utrzymaniu odpowiednich warunków dla bakterii bardzo ważną rolę pełnią rośliny oraz drobne organizmy zwierzęce. Proces biologicznego oczyszczania ścieków wspierany jest procesami fizycznymi oraz chemicznymi zachodzącymi równocześnie w gruncie filtra roślinnego oraz stawu. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne sprawiają, iż stopień redukcji zanieczyszczeń w naszych oczyszczalniach jest znacznie większy, niż wymagają tego przepisy, jest to istotne ze względu na ochronę lokalnych wód gruntowych.
Zalety proponowanej naturalnej oczyszczalni ścieków:
 • Łatwość budowy oczyszczalni, co pozwala na jej samodzielne wykonanie
 • Powiększenie walorów estetycznych działki, na której znajduje się oczyszczalnia
 • Możliwość wykorzystania oczyszczonej wody ze stawu do podlewania np. trawników
 • Mała powierzchnia
 • Niskie koszty inwestycyjne
 • Znikome koszty eksploatacyjne
 • Łatwość eksploatacji
 • Pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze
 • Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków UE
Oczyszczalnie nasze posiadają opinię Instytutu Ochrony Środowiska z Warszawy, będącego jednostką wydającą aprobaty techniczne w myśl ustawy w sprawie aprobat technicznych i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
Ponadto rozwiązanie techniczne i technologiczne podlega ochronione w myśl ustawy Prawo własności przemysłowej i jest chronione w myśl zgłoszenia w Urzędzie Patentowym – Kod i numer zgłoszenia: A1 354228.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej Instytutu:
www.ies.zgora.pl
Piątek
biomet: niekorzystny
dzień: 9°C   |   noc: 4°C

Sobota
biomet: niekorzystny
dzień: 6°C   |   noc: 0°C

Niedziela
biomet: niekorzystny
dzień: 7°C   |   noc: 1°C


agroturystyka