Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
19 marzec 2019
Informujemy, że Powiat Ełcki/Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku realizuje projekt nr RPWM.10.02.00-IP.01-28-003/18 – pt. „Droga do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.


19 marzec 2019
W projekcie uczestniczyć mogą osoby powyżej 30 roku życia, zamieszkujące Powiat Giżycki, bezrobotne i bierne zawodowo.


14 marzec 2019
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”


11 marzec 2019
Informujemy, że Wybory Sołtysów na kadencję 2019-2023 w Gminie Kruklanki zostały zakończone.


1 marzec 2019
Gmina Kruklanki otrzymała dofinansowanie na Lokalnego Animator Sportu na obiekcie sportowym ORLIK w Kruklankach


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... 85 ›››
Liczba odwiedzin: 536400
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij